Pakiet: Nauczyciel Odpowiedzialny Cyfrowo

Pakiet szkoleniowo-metodyczny skierowany do nauczycieli, pedagogów, wychowawców i psychologów szkolnych szkół podstawowych. Jego głównym celem jest dostarczanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym oraz wyposażanie kadry pedagogicznej, a pośrednio także rodziców i dzieci w umiejętności kształtowania zdrowych nawyków cyfrowych.
Projekt, w ramach którego powstał pakiet organizowany jest przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard Jakub Andrzejczak. Działalność Placówki jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.


W ramach pakietu, dostępnego przez 12 miesięcy, uczestnik otrzymuje:

Dostęp do wideoszkoleń:
1⃣ Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie (12 filmów szkoleniowych+materiały) – czas trwania 2 godz. 54 min. Prowadzący: prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak
2⃣ Świat cyfrowy a rozwój dziecka – inicjacja cyfrowa, problemy rozwojowe, skuteczne metody wychowawcze (9 filmów szkoleniowych+materiały) – czas trwania 2 godz. 10 min. Prowadzący: prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak
3⃣ Tik Tok, Facebook, Instagram…Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych (13 filmów szkoleniowych+materiały) – czas trwania 3 godz. 40 min. Prowadzący: prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak
4⃣ Mobilne urządzenia cyfrowe w przestrzeni szkolnej – od źródeł problemu po analizy dobrych praktyk (szkolenie dostępne od 01.02.2022) Prowadzący: prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

Wideoszkolenia dostępne są na platformie www.andrzejczakszkolenia.pl Każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziały w wideoszkoleniach w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Po zakończeniu każdego szkolenia może samodzielnie pobrać oryginał zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenia są zgodne z rozporządzeniem MEN podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Pakiet scenariuszy lekcji i prezentacji multimedialnych
20 scenariuszy lekcji dla różnych grup wiekowych, podejmujących problemy cyfrowego obywatelstwa, zdrowego i racjonalnego korzystania z urządzeń cyfrowych czy bezpieczeństwa online. Scenariusze udostępniane są sukcesywnie,  na przestrzeni 12 miesięcy.

Kwartalnik pn. Oswajanie świata cyfrowego
Co trzy miesiące uczestnik otrzymuje czasopismo w wersji PDF – Oswajanie świata cyfrowego. Znajdą Państwo w nim informacje dotyczące trendów i aktualnych zjawisk w świecie wirtualnym, z którymi mogą mieć styczność dzieci, bieżących badań dotyczących funkcjonowania dzieci online oraz porady dotyczące aplikacji, gier czy mediów społecznościowych.

Konsultacje online
Każdy uczestnik ma możliwość skontaktowania się drogą mailową w sprawie problemów w funkcjonowaniu ucznia w świecie cyfrowym. Konsultacje prowadzi autor projektu prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak.


🖌 O autorze

Autorem projektu jest Jakub Andrzejczak, profesor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Rady Programowej pierwszej, bezpiecznej telefonii komórkowej dla dzieci Heroo Mobile.
Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowej na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W jego szkoleniach wzięło udział już kilkanaście tysięcy osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników instytucji pomocowych. Prowadzi także wykłady dla rodziców i społeczności lokalnych oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wielokrotnie występował w roli eksperta metodycznego w projektach dotyczących edukacji cyfrowej. Od 2009 roku kierował ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jest autorem recenzji raportów z wyników badań, m.in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych czy Rady Monitoringu Społecznego oraz twórcą kampanii Smartphone Life oraz #NieFilmujTylkoPatrz.
Prowadzi platformę wideoszokoleń www.andrzejczakszkolenia.pl oraz jeden z najpopularniejszych profili na portalu Facebook o tematyce funkcjonowania dzieci i młodzieży online – Jakub Andrzejczak-rodzicielstwo i dzieciństwo w świecie cyfrowym

 

 

Szkoły zainteresowane zakupem grupowym pakietu “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wszelkie niezbędne informacje znajdą tutaj

W sytuacji, w której płatnikiem jest pracodawca, należy przesłać dane do wystawienia faktury na adres: info@andrzejczakszkolenia.pl


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
PBS Humlard Jakub Andrzejczak
ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 972-096-59-19
REGON: 301759440


Zamawiam:

Copyright © 2021 andrzejczakszkolenia.pl.