Pakiet dla instytucji pomocowych

Pakiet zawiera 2 wideoszkolenia dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zespołów kuratorskiej służby sądowej. Pakiet został stworzony z myślą o pracownikach socjalnych, asystentach rodziny, koordynatorach rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorach ds. rodzinnych i nieletnich:

1. Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży w rodzinach problemowych
2. Świat cyfrowy a rozwój dziecka. Inicjacja cyfrowa, problemy rozwojowe, skuteczne metody wychowawcze


Pakiet wideoszkoleń z nieograniczonym czasowo dostępem. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualne dane do logowania na platformie www.andrzejczakszkolenia.pl i może korzystać ze szkoleń w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje zaświadczenia o ich ukończeniu ( w wersji elektronicznej oraz papierowej, zgodnej z rozporządzeniem MEN) oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. Szkolenia organizowane są przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. 

Wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej

Wzór zaświadczenia w wersji papierowej


Koszt pakietu dla danej instytucji wynosi 699 zł brutto. Brak limitu uczestników.
Zamówienia: prof.jakub.andrzejczak@gmail.com


Program wideoszkoleń:

Szkolenie 1: Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży w rodzinach problemowych

 • Uzależnienia behawioralne
 • Uzależnienia cyfrowe
 • Skala problemu
 • Świat cyfrowy dzieci i młodzieży w rodzinach problemowych
 • Kiedy pojawia się problem?
 • Jak skutecznie działać w codziennej pracy wychowawczej

Szkolenie 2: Świat cyfrowy a rozwój dziecka. Inicjacja cyfrowa, problemy rozwojowe, skuteczne metody wychowawcze

 • Wprowadzenie
 • Cyfryzacja świata dzieci i dorosłych
 • Przemysł cyfrowy
 • Inicjacja cyfrowa dziecka
 • Rozwój dziecka a świat cyfrowy
 • Technozłość i cyfrowe smoczki
 • Zasady w wychowaniu najmłodszych w świecie cyfrowym
 • Techno-zabawki
 • Dzieci, dorośli i media społecznościowe

Każdy uczestnik otrzymuje łącznie: 

 • 20 filmów szkoleniowych (łączny czas: 4 godz. 44 min.)
 • 2 zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zgodne z rozporządzeniem MEN
 • Kontrakt rodzic-dziecko na korzystanie z urządzeń cyfrowych
 • Materiały ze szkoleń
 • Zestawienie materiałów filmowych do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Zestawienie publikacji polskojęzycznych i testów przesiewowych
 • Test diagnostyczny
 • Faktura

Opinie na temat wideoszkoleń:

“Ujmujące w tym szkoleniu jest wszystko-od czytelnego, jasnego przekazu, poprzez poszerzanie horyzontów myślowych i samoświadomości własnych “grzechów”, aż do tego, co dla nas odbiorców (pogubionych w tych wirtualnych wymiarach rzeczywistości naszych dzieci) jest najważniejsze-mianowicie CENNE, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI!!! SP w Łubiance z wyrazami podziękowania”

Sylwia Krainska, pedagog

“Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna wykładowcy jest wprost imponująca. Pan Profesor to fenomenalny mówca, świetnie łączy teorię z praktyką. Wszystko poparte przykładami z życia codziennego. Zdecydowanie jedno z lepszych szkoleń, w których uczestniczyłam.
Człowiek z pasją, przekazuje cenne wartości, dzieli się swoim doświadczeniem. Robi to tak znakomicie, że nic tylko słuchać słuchać słuchać… “

Paulina  Mielcarz, psycholog

“Serdecznie polecam szkolenie. Bardzo profesjonalne cenne wskazówki do pracy z dziećmi i rodzicami. Pan Jakub chętnie także dzieli się swoim warsztatem pracy co bardzo się ceni. Zachęcam niezdecydowanych.”

Kaja Ratajska, nauczyciel

Więcej opinii tutaj


Prowadzący:

Jestem profesorem i kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczem w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury, stypendystą amerykańskiej Parrish Foundation. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Jestem autorem publikacji w zakresie kultury popularnej oraz metodologii badań. Od 2009 roku kierowałem ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jestem autorem recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych i Rady Monitoringu Społecznego, członkiem Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz opiniodawcą Dziennika Gazety Prawnej w dziale „Społeczeństwo”.

Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W moich szkoleniach wzięło udział już kilkanaście tysięcy osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników instytucji pomocowych. Prowadzę także wykłady dla rodziców oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. Jestem twórcom projektu profilaktycznego SMARTPHONE LIFE oraz akcji #NieFilmujTylkoPatrz.


Zamówienia: prof.jakub.andrzejczak@gmail.com

Prof. WWSSE doc. dr Jakub Andrzejczak
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard
ul. Surzyńskich 2
63-000 Środa Wlkp.
e: prof.jakub.andrzejczak@gmail.com

Copyright © 2020 andrzejczakszkolenia.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea