TikTok – problem, profilaktyka, wsparcie

Szanowni Państwo,

Aplikacja TikTok z impetem wdarła się w socjalizację dzieci i młodzieży. Tylko przez pierwsze trzy miesiące 2020 roku pobrało ją 325 milionów użytkowników. Ta skala nie pozwala nam przejść obok niej obojętnie szczególnie, że staje się dziś miejscem kształtowania opinii, postaw, poglądów i wzorów zachowań. Dodatkowym problemem staje się fakt, że coraz częściej informowani jesteśmy o negatywnych zjawiskach, jakie mają miejsce na tej platformie, od niebezpiecznych trendów, przez treści pornograficzne, po zagrożenia bezpieczeństwa danych.

W trakcie moich szkoleń stacjonarnych przeprowadziłem setki rozmów z rodzicami, nauczycielami, pedagogami. Wynika z nich, że nadal zdecydowana większość z nich nie posiada wiedzy, jak działa TikTok, jakie mechanizmy wykorzystuje w celu przyciągnięcia uwagi oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na najmłodszych, którzy korzystają z tej aplikacji. Jednocześnie, bardzo często oczekujemy rzeczy utopijnych: “należy zakazać”, “TikTok powinien zniknąć”, “moje dziecko nie będzie korzystać”, “zabieram telefon za karę” itd.

W dniu 1 września 2020 opublikowane zostanie moje wideoszkolenie pn. TikTok – problem, profilaktyka, wsparcie, skierowane do rodziców oraz wszystkich osób pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą. Jest ono efektem moich badań TikTok’a przez ostatnie siedemnaście miesięcy, tysięcy obejrzanych filmów, obserwacji kont użytkowników, analiz danych i prowadzenia działań profilaktycznym.

Szkolenie będzie dostępne online, jednak nie będzie publiczne z uwagi na ograniczenia wiekowe. Z tego powodu chciałbym, by link do niego był udostępniany rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem szkół.


Program wideoszkolenia:

  • TikTok – podstawowe informacje o aplikacji.
  • Specyfika aplikacji na tle innych mediów społecznościowych – metody, techniki i narzędzia zaabsorbowania.
  • Zagrożenia wynikające z uzytkowania aplikacji TikTok.
  • Kształtowanie racjonalnych zasad korzystania z mediów społecznościowych.


Dostęp do wideoszkolenia:

80 zł brutto/szkoła.
W tej kwocie dostęp do szkolenia otrzymają wszyscy nauczyciele i rodzice w ramach danej placówki. Każdy uczestnik będzie mógł z niego skorzystać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika. Dodatkowo, nauczyciele będą mogli – po jego zakończeniu – pobrać zaświadczenie w wersji elektronicznej.


Zamówienia:

e-mail: tiktokdlaszkol@gmail.com. W tytule proszę podać pełną nazwę szkoły, a w treści dane placówki.


Prowadzący: 

Jestem doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji, pedagogiem i socjologiem, badaczem w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury, stypendystą amerykańskiej Parrish Foundation. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Jestem właścicielem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard. Od lat zajmuję się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo oraz socjalizację i edukację młodych ludzi. Od 2009 roku kierowałem ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jestem autorem recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych i Rady Monitoringu Społecznego, członkiem Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz opiniodawcą Dziennika Gazety Prawnej w dziale „Społeczeństwo”.
W moich szkoleniach i wykładach dotyczących wpływu świata cyfrowego wzięło już udział kilkanaście tysięcy osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, pracowników firm, kuratorów sądowych czy pracowników instytucji pomocowych. Jest autorem projektu SMARTPHONE LIFE, którego celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej świata wirtualnego i korzystania z urządzeń cyfrowych oraz projektu #NieFilmujTylkoPatrz, skierowanego do rodziców dzieci przedszkolnych. Prowadzę również własną platformę wideoszkoleń www.andrzejczakszkolenia.pl
Zamów

Copyright © 2020 andrzejczakszkolenia.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea