O mnie

Jestem doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji, badaczem w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury, stypendystą amerykańskiej Parrish Foundation. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Jestem autorem publikacji w zakresie kultury popularnej oraz metodologii badań. Od 2009 roku kierowałem ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jestem autorem recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych i Rady Monitoringu Społecznego, członkiem Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz opiniodawcą Dziennika Gazety Prawnej w dziale „Społeczeństwo”.
Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W moich szkoleniach wzięło udział już kilkanaście tysięcy osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników instytucji pomocowych. Prowadzę także wykłady dla rodziców oraz społeczności lokalnych.
Jestem autorem projektu SMARTPHONE LIFE, którego celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej świata wirtualnego i korzystania z urządzeń cyfrowych oraz projektu #NieFilmujTylkoPatrz, skierowanego do rodziców dzieci przedszkolnych. Prowadzi własną platformę wideoszkoleń www.andrzejczakszkolenia.pl

Copyright © 2020 andrzejczakszkolenia.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea