Plecy

Jakub Andrzejczak

“Jednym z największych problemów naszych czasów jest fakt, że umożliwiamy młodym ludziom docieranie do treści, do których nie są przygotowani rozwojowo. Zmaganie się z nimi nie przyspieszy ich dorastania, ale zabierze im dzieciństwo … a niekiedy także dorosłość.”

Jakub Andrzejczak

KIM JESTEM

Profesor Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, autor licznych badań naukowych oraz programów profilaktycznych w zakresie funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Opiniodawca w stacjach radiowych, prasie oraz portalach edukacyjnych. Prywatnie ojciec dwóch synów. 

CO ROBIĘ

Zajmuję się badaniami naukowymi oraz działalnością profilaktyczną w obszarze socjalizacji i edukacji dzieci i młodzieży w rzeczywistości cyfrowej.Prowadzę szkolenia stacjonarne, online i wideoszkolenia, a także wykłady dla społeczności lokalnej. 
Od kilku lat rozwijam jeden z najpopularniejszych na Facebooku profili dotyczących funkcjonowania dzieci w świecie wirtualnym – Jakub Andrzejczak – rodzicielstwo i dzieciństwo w świecie cyfrowym.