fbpx

Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży + zaświadczenie zgodne z MEN

Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży + zaświadczenie zgodne z MEN

Wideoszkolenie dla  nauczycieli, pedagogów, wychowawcówł z nieograniczonym czasowo dostępem. Zaświadczenie w wersji papierowej zgodne z MEN.

Szkolenie zostało stworzone z myślą o  wszystkich osobach pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą. Skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów szkolnych. Międzynarodowe badania wskazują, że na uzależnienia od nowoczesnych technologii szczególnie zagrożeni są młodzi ludzie. Światowa Organizacja Zdrowia, po wprowadzeniu na światową listę chorób uzależnienia behawioralnego od gier komputerowych, pracuje w chwili obecnej nad projektami badawczymi, dotyczącymi internetu oraz telefonów komórkowych. Na powyższe problemy zwraca uwagę również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 wymienia profilaktykę uzależnień oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia zgodnego z MEN na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Szkolenie organizowane jest przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Działalność Placówki jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zaświadczenie – WZÓR

Uwaga! W sytuacji, w której chcesz wziąć udział w szkoleniu, jednak bezpośrednim płatnikiem będzie Twój pracodawca, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres prof.jakub.andrzejczak@gmail.com wraz z danymi do wystawienia faktury. Na podstawie powyższego zgłoszenia, utworzone zostanie dla Ciebie konto użytkownika, którego dane dostępu zostaną przesłane wraz z fakturą w mailu zwrotnym. 


Program wideoszkolenia:

 • Uzależnienia behawioralne
 • Uzależnienia cyfrowe
 • Skala problemu
 • Świat cyfrowy dzieci i młodzieży
 • Kiedy pojawia się problem?
 • Jak skutecznie działać w codziennej pracy wychowawczej
 • Świat cyfrowy a środowisko szkolne

Czas trwania wideoszkolenia: 2 godz. 54 min.


Biorąc udział w szkoleniu otrzymujesz:

 • 12 filmów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z MEN (wersja papierowa)
 • Kontrakt rodzic-dziecko na korzystanie z urządzeń cyfrowych
 • Materiał ze szkolenia
 • Zestawienie materiałów filmowych do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Zestawienie publikacji polskojęzycznych i testów przesiewowych
 • Test diagnostyczny
 • Faktura

Opinie na temat szkolenia:

“Świetne szkolenie! Interesujące od pierwszej do ostatniej minuty! Pełne konkretnych rozwiązań- tak powinna być przekazywana wiedza!” Maria Bernatek

“Szkolenie profesjonalne, obejmujące informacje niezbędne mi do pracy w szkole, do wykorzystania w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.”. Anna Bartczak

“Serdecznie polecam szkolenie. Bardzo profesjonalne cenne wskazówki do pracy z dziećmi i rodzicami. Pan Jakub chętnie także dzieli się swoim warsztatem pracy co bardzo się ceni. Zachęcam niezdecydowanych”. Kaja Ratajska

Więcej opinii tutaj


Prowadzący:

Jestem profesorem i kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczem w dziedzinie edukacji, społeczeństwa i kultury, stypendystą amerykańskiej Parrish Foundation. Prowadzę wykłady, konwersatoria i seminaria z wprowadzenia do socjologii, socjologii edukacji, współczesnych problemów socjologii, metodologii badań społecznych i pedagogicznych. Jestem autorem publikacji w zakresie kultury popularnej oraz metodologii badań. Od 2009 roku kierowałem ponad 40 projektami badawczymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi. Jestem autorem recenzji raportów z wyników badań, m in. dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytutu Spraw Publicznych i Rady Monitoringu Społecznego, członkiem Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz opiniodawcą Dziennika Gazety Prawnej w dziale „Społeczeństwo”.

Od lat zajmuje się wpływem technologii cyfrowych na społeczeństwo, w szczególności na socjalizację i edukację młodych ludzi. W moich szkoleniach wzięło udział już ponad 1500 osób, w szczególności nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pracowników instytucji pomocowych. Prowadzę także wykłady dla rodziców oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą.

W chwili obecnej pracuję nad kolejnym projektem badawczym, dotyczącym wpływu technologii cyfrowych na relacje pomiędzy rodzicami a ich dziećmi. Prywatnie jestem ojcem dwóch synów, co jest dla mnie niezwykle ważne, także z punktu widzenia naukowego. Dzięki nim mogę bezpośrednio obserwować ich zachowania w kontakcie z urządzeniami cyfrowymi oraz sprawdzać nowe metody oddziaływań wychowawczych.

Zapraszam
Prof. WWSSE doc. dr Jakub Andrzejczak
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard
ul. Surzyńskich 2
63-000 Środa Wlkp.
e: prof.jakub.andrzejczak@gmail.com

Zamówienie

84.00

PLN

94.00

PLN

Zamów

Copyright © 2018 andrzejczakszkolenia.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea