O PAKIECIE SZKOLENIOWO-METODYCZNYM

Pakiet szkoleniowo-metodyczny Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo jest efektem mojego doświadczenia w prowadzeniu działań profilaktycznych w obszarze funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Skierowany jest do szkół podstawowych: nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców.

O AUTORZE

Profesor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, autor licznych badań naukowych oraz programów profilaktycznych w zakresie funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Opiniodawca w stacjach radiowych, prasie oraz portalach edukacyjnych.

W ramach pakietu szkoła otrzymuje

Wideoszkolenia dla Rady Pedagogicznej

Indywidualny dostęp do 4 wideoszkoleń: 1. Uzależenia cyfrowe dzieci i młodzieży, 2. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych, 3. Świat cyfrowy a rozwój dziecka, 4. Jak (nie) rozmawiać z dzieckiem o świecie cyfrowym. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MEiN.

Wideoszkolenie dla rodziców

Indywidualny dostęp dla każdego rodzica do szkolenia pn. Rodzicielstwo a świat cyfrowy dzieci i młodzieży.

Scenariusze zajęć

15 scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych wraz z prezentacjami multimedialnymi.

Vlogi edukacyjne

10 vlogów edukacyjnych, mini wykładów (10-15 min.), które podejmują kwestie wychowywania dzieci w świecie cyfrowym. Vlogi mogą być przesyłane przez nauczycieli bezpośrednio do rodziców lub stanowić materiał dla nauczyciela np. w trakcie spotkań z rodzicami.

Konsultacje online dla nauczycieli

każdy członek Rady Pedagogicznej ma możliwość skontaktowania się drogą mailową w sprawie problemów w funkcjonowaniu ucznia w świecie cyfrowym. Konsultacje prowadzi autor projektu prof. Jakub Andrzejczak.

Certyfikat Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Każda placówka oświatowa, która skorzysta z pakietu, otrzymuje Certyfikat Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, wystawiany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard Jakub Andrzejczak.
Koszt zakupu pakietu dla jednej placówki
3000 zł brutto

Zamów lub zapytaj o szczegóły